ჭიანჭველები გადაადგილდებიან მათემატიკის და ბიოლოგიის კანონებით

მეცნიერებმა გამოიკვლიეს, რომ საკვების ძებნისას და ახალი ტერიტორიების შესწავლისას, ჭიანჭველების გადაადგილების ტრაექტორია ექვემდებარება მკაცრ მათემატიკურ კანონებს.

მკვლევარებმა გააანაAntsლიზეს მწერების ქცევა და მოძრაობის ტრაექტორია, რომლებიც საკვებს ეძებენ ახალ ადგილებში, სადაც ადრე არასდროს ყოფილან.

ჯგუფების და ცალკეული მწერების გადაადგილებისას აღმოჩნდა, რომ ჭიანჭველები ხელმძღვანელობენ ალბათობის განაწილების კანონებით – გაუსის და პატეროს კანონებით, რათა ოპტიმალურად შეიმუშაონ მარშრუტები უცნობ ტერიტორიებზე საკვების მოსაპოვებლად.

ეს აღმოჩენა რობოტების შემქმნელ მეცნიერებს დაეხმარება ახალი მოდელების სივრცეში ქცევის წესების დამუშავებაში.

Leave a comment

Your email address will not be published.


*